Yuldasheva Nargiza Erkinovna
Oliy toifali oftalmolog

Направления: Oftalmologiya

Email: yu.nargiza@fedorovich.uz


+998 97 730-78-87

Записаться к специалисту Yuldasheva Nargiza Erkinovnasuccessfully
Error