Doctors


Yuldasheva Masudakhon Tulyaganovna

gynecologist of the highest category


+998 78 140-78-87 

yu.masudaxon@fedorovich.uz 

More