Doctors


Norova Yulduz Jamalovna

ophthalmologist of the highest category


+998 71 230-22-66 

n.yulduz@fedorovich.uz 

More

Yuldasheva Nargiza Erkinovna

ophthalmologist of the highest category


+998 78 140-78-87 

yu.nargiza@fedorovich.uz 

More

Nizamkhodzhaev Sharofiddin Zainiddinovich

ophthalmic surgeon of the highest category


+998 90 176 54 58 

n.sharofiddin@fedorovich.uz 

More